07.08.2018 Rõõsa

07.08.2018 Rõõsa

Parkimine: Tallinn-Tartu mnt. parkimine keelatud! Parkimist vaata skeemilt. Lisa parkimiskohad jäävad keskusest põhjapoole kruusatee parempoolsele servale.

Ühistransport: Peatus Rõõsa 139, 229A

Rajameister: Kaido Nurja

Start: Start on avatud 16:30 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:15000 H5m

Maastik: Maastik hõlmab Paunküla maastikukaitseala ilusate järvede, ooside ja rabasilmade vahel looklevad rajad. Läbitavus heast kuni raskesti läbitav, tiheda alustaimestikuga. Veeseis madal.

Keelualad: õuealad.

Ohukohad: Autoteede ületamine, vanad turbaaugud! Kitsastel radadel anna teed laskujatele ja metsavahelt rajale tulles!

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid

Märkused: Kitsastel radadel anna teed laskujatele ja metsavahelt rajale tulles! Rada 8 kaks ringi.