08.05.2018 Hiiu staadion

08.05.2018 Hiiu staadion

Rajameister: Danilo Piht

Start: Start on avatud 16:30 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:17500 H2m

Maastik: Nõmme-Hiiu piirkonna elamurajoon ja sellega piirnevad alad.
Valdavalt väga hea ja hea läbitavusega männimets. Esineb ka halva läbitavusega
piirkondi (mahalangenud puud). Palju teid ja radu.

Keelualad: Lilla viirutusega märgitud keelualad ja õuealad, oliivrohelisega märgitud piirkonnad.

Ohukohad: Palun olla ERITI TÄHELEPANELIK JA ETTEVAATLIK SÕIDUTEEDE ületamisel ja tänavatel liikumisel!!
Palun järgida liikluseeskirju.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid

Märkused: Pikemal rattarajal (kaardi põhja osas) liikudes läbi lahti käivate väravate, palun värav enda järgi sulgeda.
Vastava kirjaga silt on ka nendel väravatel.