17.04.2018 Hiiu

17.04.2018 Hiiu

Parkimine: Serva tänaval.

Ühistransport: Bussid 14, 18, 33 Hiiu peatus.

Rajameister: Alo Ansmann

Start: Start on avatud 16:30 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1: 10 000 H2,5m

Maastik: Palju erineva sõidetavusega teid ja radu. Rattarajad ja jooksurajad osaliselt Männiku militaarmaastikul.

Keelualad: Õuealad

Ohukohad: Ettevaatust teedel ja tänavatel !
Radade ja teede välisel alal võib esineda erinevat militaarkola ja okastraati.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid

Märkused: RO 8 rattarajal 2 ringi.