22.05.2018 Pääsküla

22.05.2018 Pääsküla

Parkimine: Vaata skeemilt!

Ühistransport: 10, 20, 20a, 25 Õitse

Rajameister: Tiit Tähnas

Start: Start on avatud 16:30 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:15 000 H2,5m

Maastik: Läbitavus väga hea kuni keskmine.

Keelualad: õuealad.

Ohukohad: Sõiduteede ületamisel! Vanad karjäärid.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid