Tallinna Teisipäevak Raku

11.05.2021 Raku

Parkimine: Vaata skeemilt

Ühistransport: 57 Raku

Rajameister: Kaido Nurja

Start: Start on avatud 17:00 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:15000 H5m
MN orienteerumisjooks, MN rattaorienteerumine, MN valikorienteerumine, MN tillurada

Maastik: Hea ja keskmise läpitavusega parkmets. Palju teid ja radu.

Keelualad: Õuealad.

Ohukohad: Tänavate ületamised.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid

Märkused: Raku Teisipäevakul tavapärane korraldus elektroonilise ajavõtuga!
Palume järgida rangelt Terviseameti antud soovitusi ja hoida omavahelist distantsi ning suhtuda vastutustundlikult lähikontaktidesse, käte desinfitseerimisvahendid on tagatud võistluskeskuses.

Lisaks veel võimalus läbida avatuid püsiradu:
Tallinna Teisipäevaku 5. püsirada Õismäe raba 21.04-13.05.2021. 24/7

info leiad: https://teisipaevakud.ee/uritused/
Teisipäevakute püsirajad Tallinnas ja selle lähiümbruses nii jooksu- kui rattaorienteerujatele.
Valides kalendrist "Püsirada" leiab endale sobiliku asukohaga püsiraja. Püsirajal on kasutusel neli või viis rada – pikk, keskmine, lühike, valik ja rattarada.