Õpime

Mis on orienteerumine?

Estiteks on see üks tore viis aega veeta, kuid see on ka sport.
Orienteerunmine on spordiala, mis on kombineeritud jooksmisest ja oskusest kaardi järgi metsas liikuda. Võistlejana pead sa läbima raja, mis on kantud kaardile. Kõikide osavõtjate ajad märgitakse ülesse ja võitjaks tunnistatakse see, kes on läbinud kõik punktid kiireima ajaga.

Kuidas on see organiseeritud?

Võistlejad stardivad ühe-, kahe- või kolmeminutiliste intervallidega. Stardis saab iga osavõtja tema jaoks ettevalmistatud kaardi. Sellele on märgitud punktid, mis tuleb võistlejal läbida kaardil toodud järjekorras. Võistlejatele antakse ka kontrollkaart, millele ta võtab igas kontrollpunktis spetsiaalse kompostrijäljendi. See märge tõestab tema viibimist kontrollpunktides. Punktid on maastikul tähistatud spetsiaalse kontrollpunkti tähisega, mis kujutab endast puna-valget “lipukest”. Kui armas osavõtja on viimaks ometi külastanud kõiki punkte ja jõudnud õnnelikult finishisse annab ta oma kontrollkaardi kohtunikele, kes kontrollivad kompostri jäljendite vastavust. Lõpuks “riputatakse” tulemused välja ja selgub paremusjärjestus.

Kus see kõik toimub?

Harilikult on orienteerumisvõistlused korraldatud metsades, kus nähtavus pole väga hea ja kus läheb vaja ka teatavat orienteerumisoskust. Kõige raskem (ja seega ka kõige parem) orienteerumismaastik on seal, kus on kõige vähem joonorientiire (teed ja rajad). Erinevates maailma osades on erinev maastik, seepärast kõige suuremad ja tublimad orienteerumis fännid reisivad palju. Orienteerumine sai alguse Skandinaavias, kus siiamaani pesitsevad selle ala tipptähed.

Põhilised suuremad orienteerumisvõistlused toimuvad Euroopas, kuid neid toimub ka igal pool mujal üle maailma.