05.06.2018 Jüri

05.06.2018 Jüri

Parkimine: Vaata skeemilt

Ühistransport: 120,125,135,135C

Rajameister: Raul Gescheimer

Start: Start on avatud 16:30 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:15000 H2,5m

Maastik: Läbitavus heast kuni raskesti läbitav, tiheda alustaimestikuga. Võsaseid ja mudaseid kohti rajal välditud.

Keelualad: Õuealad.

Ohukohad: ETTEVAATUST sõiduteede ületamisel!

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid

Märkused: Võistluskeskus: Riietumise, pesemise ja ujumise võimalus. Vaata teenused: http://www.raespordikeskus.ee/index.php/homepage