28.05.2019 Jõelähtme

28.05.2019 Jõelähtme

Parkimine: Vaata skeemilt.

Ühistransport: 203, 201, 221, 286 Ringi peatus

Rajameister: Raivo Pellja

Start: Start on avatud 17:00 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10 000 H5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:10 000 H2,5m

Maastik: Inimtekkeline vana karjäär, läbitavus valdavalt väga hea kuni keskmine.
Maastikul on tehtud hooldusraiet.

Keelualad: õuealad.

Ohukohad: Avalikud teed, kivine pinnas ja karjääride äärsed kivised nõlvad.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid

Märkused: Metsas on tehtud harvendusraiet. Seetõttu on ka osad teerajad, mis varem kaardil, kadunud või pea nähtamatud.
Samuti leidub kohati motomeeste radasid, mida kõiki kaardile ei ole kantud. Osa teeradasid, mida vähem kasutatakse,
võivad olla muutnud oma teeklassi. Muutusi on püütud jõudumööda ka kaasajastada.