Tähetorni-Harku

08.09.2020 Tähetorni-Harku

Parkimine: Vaata skeemilt

Ühistransport: 10 Tähetorni; 10, 20, 20A Kalda

Rajameister: Kaido Nurja

Start: Start on avatud 17:00 - 19:00.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:00

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:12500 H2,5m; Rada 11 Mõõtkava 1: 10 000

Maastik: Harku mets ja raba, reljeefirohked Harku mäed, palju teid ja radu.
Läbitavus hea kuni keskmine.

Keelualad: Õuealad

Ohukohad: Tänavate ületamine.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid

Märkused: Otse tulemused