Tallinna Teisipäevak Glehni park

07.09.2021 Glehni park

Parkimine: Vaata skeemilt.

Ühistransport: 10 Pidu, rong Hiiu

Rajameister: Raivo Pellja

Start: Start on avatud 16:30 - 19:15

Finiš: Finiš suletakse kell 20:00

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 7500 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:10 000 H2,5m

Maastik: Glehni park, Hüppetorni mets.

Keelualad: Õuealad.

Ohukohad: Järsakud, tänavate ületamine.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Märkused: Tallinna Teisipäevakud ei kontrolli üritusel COVID-tõendit kuna tegemist on piiramata territooriumiga avaliku üritusega, siis osalejate arvule seatud nõuet (100 in) ei kohaldata. See kehtib näiteks selliste avalike ürituste korraldamise kohta, mis toimuvad ühes linna asumis või kogu asustusüksuses, kus inimesed on pidevas liikumises ning ei ole võimalik määratleda kindla koha ja osalejatega üritust või tegevust. Tallinna Teisipäevakutel on inimesed pidevas liikumises ning on tagatud osalejate hajutatus.
Kontrollpunktides on aktiveeritud puutevaba märkimine. Märge fikseeritakse 30cm kauguselt. Võistlejad, kellel ei ole puutevaba Si-Air kaarti (või kaart jäi aktiveerimata) tuleb märke saamiseks SI- pulk sisestada jaama (nagu tavaliselt). Korraldajatelt on võimalus SI AIR kaarte rentida 2€ tk
Võimalus tasuda osavõtt ka Stebby kaudu. https://app.stebby.eu/event/4842