Tallinna Teisipäevak Jõelähtmes

25.05.2021 Jõelähtme

Parkimine: Vaata skeemilt

Ühistransport: 203, 210, 221, 286 Ringi

Rajameister: Raivo Pellja

Start: Start on avatud 17:00 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:12500 H5m

Maastik: Jõelähtme pakub orienteerumistehnilisi väljakutseid, endine inimtekkeline karjääri maastik.

Keelualad: Õuealad.

Ohukohad: Tänavate ületamine, kaljujärsakud, kivine pinnas.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid

Märkused: Teisipäevakul tavapärane korraldus elektroonilise ajavõtuga!
Võimalus tasuda ka Stebby kaudu https://app.stebby.eu/event/4842
Palume järgida rangelt Terviseameti antud soovitusi ja hoida omavahelist distantsi ning suhtuda vastutustundlikult lähikontaktidesse, käte desinfitseerimisvahendid on tagatud võistluskeskuses.