Tallinna Teisipäevak Kaberneemes

14.07.2020 Kaberneeme

Parkimine: Vaata skeemilt.

Ühistransport: buss J2 Kaberneeme

Rajameister: Kaido Nurja

Start: Start on avatud 17:00 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Rada 9 mõõtkava 1:12500 H2,5m
Rada 10 ja 11 mõõtkava 1:10 000 H2,5m

Maastik: Hästi läbitav, paljude radade, liivikute ja luidetega rannamaastik. Esineb mikroreljeefi ja suuremaid künkaid. Vaatamisväärsus on Augu suurkivi rändrahn,7m kõrge, millest enamik radasid läbib. https://et.wikipedia.org/wiki/Augu_suurkivi
Puhkamiseks ja orienteerumiseks hea maastik. Võistluskeskusest 200m kaugusele jääb Kaberneeme rand, hea võimalus rannamõnusid nautida. Maastikule jäävad ka RMK puhkealad koos lõkkekohtade ja telkimisaladega.
Veel infot Kaberneeme maastiku puhkealade kohta: https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/pohja-eesti-puhkeala/1625  

Keelualad: Õuealad.

Ohukohad: Avalikud teed.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid

Märkused: Rajameister: Mustikad on valmis!