Tallinna Teisipäevak Kangrus

30.05.2023 Kangru

Parkimine: Põdra teel.

Ühistransport: Nabala tee116; 116A; 219
Kangru116B

Rajameister: Kaido Nurja

Start: Start on avatud 17:00 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10 000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1: 17500 H2,5m

Maastik: Hea ja keskmise läbitavusega parkmets. Esineb tihedamat maastikuosa, raiesmikud.

Keelualad: Õuealad.

Ohukohad: Tänavate ületamine.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid