Tallinna Teisipäevak Männiku

18.05.2021 Männiku

Parkimine: Vaata skeemilt

Ühistransport: 5, 33, 32 Männiku

Rajameister: Indrek Reitsak

Start: Start on avatud 17:00 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:15000 H2,5m. Rada 11 mõõtkava 1:12 500
MN orienteerumisjooks, MN rattaorienteerumine, MN valikorienteerumine, MN tillurada

Maastik: Hea läbitavusega parkmets, militaarmaastik.

Keelualad: Õuealad

Ohukohad: Tänavate ületamine, okastraat.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Märkused: Teisipäevakul tavapärane korraldus elektroonilise ajavõtuga!
Võimalus tasuda ka Stebby kaudu https://app.stebby.eu/event/4842
Palume järgida rangelt Terviseameti antud soovitusi ja hoida omavahelist distantsi ning suhtuda vastutustundlikult lähikontaktidesse, käte desinfitseerimisvahendid on tagatud võistluskeskuses.

Kohapeal spordirõivaste müük firmalt T-Style OÜ, hea võimalus täiendada ja uuendada spordivarustust.