Tallinna Teisipäevak Pääskülas

12.07.2022 Pääsküla

Parkimine: Vaata skeemilt.

Ühistransport: Õitse
10, 20A

Rajameister: Raivo Pellja

Start: Start on avatud 17:00 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:12500 H2,5m

Maastik: Harku raba, keskmise ja hea läbitavusega mets. Palju teid ja radu. Veeseis madal.

Keelualad: Õuealad

Ohukohad: Tänavate ületamine.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid