Tallinna Teisipäevak Raku

30.06.2020 Raku

Parkimine: Vaata skeemilt

Ühistransport: 57 Raku

Rajameister: Kristjan Esula

Start: Start on avatud 17:00 - 19:30.

Finiš: Finiš suletakse kell 20:30

Kaardid: Orienteerumisjooksu kaart:
Mõõtkava 1: 10000 H2,5m
Rattaorienteerumiskaart:
Mõõtkava 1:12500 H2,5m

Maastik: Hea ja keskmise läbitavusega maastik, palju teid ja radu.

Keelualad: Õuealad

Ohukohad: Avalikud teed ja tänavad.

Orienteerumisjooksu piltlegendid

Rattaorienteerumise piltlegendid

Tekstlegendid